Group

CHO ĐI LÀ MẤT LUÔN !?

Đang chuyển bạn vào…

” Hội những người đã từng ghé thăm LongHN.com ”

một thiên đường để làm quảng cáo…

Đội trời đạp đất ở đời

Tự danh Long Sắt, vốn người Việt Nam.

Giang hồ quen thú vẫy vùng

Gươm đàn nửa gánh, non sông một chèo…


CHO ĐI LÀ MẤT LUÔN !?