Khắc Phục Tài Khoản Quảng Cáo Bị Vô Hiệu Hóa

Nhà quảng cáo phải tuân thủ các yêu cầu trong Chính sách quảng cáo của Facebook…

Tại Sao Quảng Cáo Được Phê Duyệt Chạy Rồi Bị Từ Chối?

Nhà quảng cáo phải tuân thủ các yêu cầu trong Chính sách quảng cáo của Facebook…

Trình Quản Lý Quảng Cáo Facebook là gì?

Trình quản lý quảng cáo là điểm khởi đầu để chạy quảng cáo trên Facebook, Instagram,…

Look A Like Trong Facebook Ads Là Gì ?

Look A Like là gì? Là 1 tệp khách hàng được tạo ra từ việc đối…

Facebook Business (BM) Trình Quản Lý Kinh Doanh Là Gì?

Nhờ Trình quản lý kinh doanh, nhà quảng cáo có thể triển khai những hoạt động…